Lyhyet vastaukset suuriin kysymyksiin

29.01.2021

Tähän artikkeliin olen koonnut lyhyesti kantojani poliittisiin kysymyksiin. Vastaukset ovat lyhyitä ja jos haluat kuulla lisää, ota yhteyttä: jotiirol@edu.lapinamk.fi


Kannatan:

 • Ydinvoimaa
 • Markkinataloutta

  Minusta vapaat markkinat ovat elinehto vapaalle ja toimivalle yhteiskunnalle. Vapaassa markkinataloudessa yrittämisen aloittaminen on helppoa ja yrittämisen kulut eivät paisu liian suuriksi.

 • Pitkäjänteistä luonnonsuojelua

  Ilmastokysymyksen lisäksi biodiversiteettikysymys tulee nostaa esille, etenkin paikallisesti.

 • Nuorten osallistumista päätöksentekoon
 • Kasvis- ja vegaaniruokaa
 • Kannabiksen laillistamista
 • Eutanasiaa ja aborttioikeutta
 • Euroopan Unionia
 • Eläinten oikeuksia
 • Yleistä asevelvollisuutta

  Kannatan yleistä asevelvollisuutta, joka voitaisiin toteuttaa valikoivalla järjestelmällä. Valikoiva palvelus kutsuisi koko ikäluokan maanpuolustusinfotilaisuuteen, jossa ikäluokan parhaat valittaisiin asepalvelukseen.

 • Natoa
 • Vaelluskalakantojen palauttamista Kemijokeen
 • Kiintiöpakolaisuutta

  Mielestäni turvapaikkajärjestelmä ei ole toimiva ratkaisu, etenkään tulevaisuudessa. Nykyinen turvapaikkajärjestelmä tulee lakkauttaa ja siirtyä keskittymään enemmän valikoimaan eniten hädänalaisia pakolaisleireiltä, kuten perheitä, lapsia, naisia ja vainottuja vähemmistöjä. Turvapaikkajärjestelmä ei saa muuttua siirtolaiskoneistoksi, vaan sen tulee ensisijaisesti palvella esimerkiksi vainojen uhreja.

 • Asiallista keskustelukulttuuria

  Polarisoitumisen sijasta meidän tulisi keskustella enemmän toistemme kanssa rakentavassa hengessä. Ajatukset ja ideat jalostuvat vasta kun niitä haastetaan.

 • Vastuullista taloudenhoitoa

  Verorahoilla leikkimisen tulee loppua. Julkinen sektori vaatii menokuria, etenkin virkamiesten ja hallinnon osalta. Vastuullinen taloudenhoito katsoo eri näkökulmista pitkälläkin aikajänteellä ja pyrkii ensisijaisesti suorittamaan tehtävänsä ilman ylimääräisiä menoja. Julkisen sektorin tehtävänä on palvella kansalaista, ei virkamieskuntaa ja tuttavuusverkostoja.

 • Translakia ja LGBTQIA-oikeuksia
 • Sukupuoliroolien murtamista
 • Viinejä ruokakauppoihin
 • Valtion ja kirkon täysimääräistä erottamista toisistaan

En kannata:

 • Nykyistä autoveroa

  Suomen autokanta tulee uudistaa ja verotusta tulee laskea etenkin vähäpäästöisistä autoista.

 • Byrokratiaa ja raskasta hallintokoneistoa

  Hallintoa pitää tehostaa ja digitalisoida, sekä hakea mahdollisimman toimivia ratkaisuja tekemällä optimointikokeiluja. Tehokas hallinto leikkaa julkisen sektorin menoja.

 • Turkistarhausta
 • Tehoeläintuotantoa

  Nykyinen maataloustukijärjestelmä tulee rakentaa uudelleen.


 • Julkistalouden velkaantumista
 • Maakuntamallia

  Hallintoa tulee tehostaa, ei lisätä.

 • Uutta oppivelvollisuuslakia

  Uuteen oppivelvollisuuslakiin kuuluvat resurssit olisi pitänyt keskittää syrjäytymisvaarassa oleviin ja pienituloisten perheiden lapsiin.

 • Veronkorotuksia

  Etenkin pienituloisten veroprosenttia tulee alentaa, jotta työntekeminen olisi huomattavasti kannattavampaa. Veroprosentin alentaminen pienentäisi riskiä joutua kannustinloukkuun ja lisäisi taloudellista vapautta.

 • Pyramidihuijaukseen perustuvaa eläkejärjestelmää
 • Autoilun vaikeuttamista kaupunkikeskusten ulkopuolella

  Yksityisautoilu on edellytys elämälle kaupunkikeskusten ulkopuolella. Yksityisautoilua tulee vähentää kaupunkikeskuksissa. Yksityisautoilua tulee sähköistää lisäämällä latausinfrastruktuuria.

 • Liian jäykkiä työmarkkinoita
 • Avohakkuita ja tehometsätaloutta

  Vaikka suomalainen teollisuus elää tehometsätaloudesta, emme voi ottaa lyhyen päämäärän riskiä metsien monimuotoisuuden vuoksi. Resursseja tulee kohdentaa biodiversiteetin tutkimukseen ja modernin metsäteollisuuden kehitykseen.

 • Uhanalaisten lajien metsästystä
 • Pakollista ruotsin kielen opiskelua


Josefi Tiirola
Kokoomus, Rovaniemi

Kuntavaaliehdokas 2021