Kuntavaalien kärkiteemat | Tiirola Josefi | Kokoomus, Rovaniemi

13.01.2021

Olen ehdolla kevään 2021 kuntavaaleissa Rovaniemellä kokoomuksen listalla. Seuraavassa blogitekstissä kerron kampanjani neljä kärkiteemaa ja miksi ne ovat minulle tärkeitä rovaniemeläisen näkökulmasta.

I Eläinten oikeudet

Lapissa ja Rovaniemellä matkat voivat olla pitkiä ja olosuhteet haastavia. Rovaniemihän on pinta-alaltaan suurin Euroopan Unionin kaupunki. Eläimet ovat myös läsnä monen rovaniemeläisen elämässä, joko maatalousalalla tai esimerkiksi kotieläiminä. Meillä on myös valtavat luontomahdollisuudet, sekä runsaasti porotaloutta.

Hyvä ja asianmukainen eläinsuojelu ja eläinten palvelut ennaltaehkäisevät tartuntatauteja ja lisäävät eläinten, sekä ihmisten viihtyvyyttä. Pahoinvoiva eläin on vaaraksi myös ympäristölleen. Pitääksemme arvossa paikallinen luonnon monimuotoisuutta ja kotieläinystäviemme rakkautta meidän tulee pitää huolta eläinten hyvinvoinnista.

Rovaniemellä pitää jatkossakin turvata mahdollisimman hyvä ja laaja päivystys eläimille, sekä tehdä aktiivista eläinsuojelutyötä. Päätöksiä tulee arvioida myös eläinten näkökulmasta, sillä ilman hyvinvoivaa luontoa emme olisi mitään.

II Taloudellisesti tehokas paikallishallinto


Kaupungin ja rovaniemeläisten hyvinvointiin kytkeytyy vahvasti järkevä taloudenpito, sekä optimoidut päätökset. Paikallishallintotasolla on paljon karsittavaa, sillä digitalisoituminen vähentää ihmisen kosketusta hallintoon jatkuvasti.

Rovaniemen tulee panostaa digitaalisiin ja automatisoituihin ratkaisuihin ja keskittää ihmistyövoimaa entistä enemmän palvelemaan asiakkaita. Esimerkiksi reskontrapalvelut ovat herkästi digitalisoitavissa. Etenkin sosiaali- ja terveysalalla hallintoa pitää järkevöittää, optimoida ja tehostaa. Hallinnollisten tehtävien vähentyminen lisää resursseja ihmisläheiseen asiakastyöhön, joka ylläpitää kuntalaisten hyvinvointia.

Taloudellisesti tehokas paikallishallinto ei myöskään tee riskisijoituksia, vaan tutustuu resurssien sijoituskohteisiin maltillisesti ja hyödyntää kaikkea saatavilla olevaa tietoa.


III Paikallinen luonnonsuojelu


Kaikkeen kaupungin päätöksen tekoon tulee ottaa mukaan ajankohtaiset ympäristövaikutukset, sekä luonnon monimuotoisuuden näkökulma. Kestävä kehitys on jo trendi ja samalla myös brändi.

Konkreettisesti Rovaniemellä ei tule hyväksyä esimerkiksi yli 20 vuotta vanhoja YVA-selvityksiä, vaan YVA-selvitykset tulee pitää kokonaisuudessaan ajantasaisina. Emme voi ottaa riskiä, että ainoastaan täydennetty selvitys ajaisi mahdollisimman hyvin luonnon monimuotoisuutta Rovaniemellä.

Päättäjien tulee tarkastella Rovaniemen luontokohteiden arvoa entistä pidemmällä aikatähtäimellä ja ympäristönäkökulmaa laajemmin. Esimerkiksi vaelluskalakantojen palauttaminen on ajankohtainen kysymys, jotta monimuotoinen Kemijoki olisi turvattu tulevaisuudessa.


IV Kiertotalous koko Rovaniemellä


Rovaniemen tulee panostaa kiertotalouden periaatteiden lisäämiseen kaikessa paikallisessa toiminnassa. Kiertotalouden periaatteet sekä vähentävät hiilijalanjälkeä, että ovat taloudellisesti kannattavia.

Rovaniemellä tulee pohtia esimerkiksi hankinnat, palvelut ja liikenne kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, jotta voimme rovaniemeläisinä osallistua aktiivisesti kestävän kehityksen edistämiseen Suomessa.

Rovaniemi ei saa tuudittautua edelläkävijän asemaan, sillä kehitys on jatkuvaa. Kiertotalous tulee esittää rovaniemeläisille konkreettisena tekona, ei pelkkänä tiekarttana. 

Jos kiinnostuit teemoista ja haluat olla mukana rakentamassa tulevaisuuden Rovaniemeä, ota yhteyttä: jotiirol@edu.lapinamk.fi


Tiirola Josefi

Kokoomus, Rovaniemi