Ilmastomyytti I: Lisääntynyt hiilidioksidi parantaa kasvien kasvua

14.11.2020

Ilmastomyytti -sarjassa käsitellään ilmastonmuutoskeskusteluissa käytettyjä virheellisiä argumentteja, joiden tarkoitus on johtaa keskustelijaa harhaan väärän tiedon perusteella. Tarkastelen ilmastomyyttejä tieteellisestä näkökulmasta, käyttäen tieteellisiä julkaisuja ja tutkimuksia.


Vinkit uusista ilmastomyyteistä: josefi@josefitiirola.com


Ilmastomyytti I: Lisääntynyt hiilidioksidi parantaa kasvien kasvua

Olen useamman kerran törmännyt ilmastonmuutoskeskustelussa väitteeseen, jossa väitetään ilmakehän lisääntyneen hiilidioksidimäärän ja lisääntyneiden hiilidioksidipäästöjen olevan oikeastaan neutraali asia, sillä kasvit kykenevät hyödyntämään välittömästi lisääntyneet määrät hiilidioksidia, ainakin myytin mukaan.

On totta ja kiistätöntä, että kasvien yhteyttämisessä (eli fotosynteesissä) käytetään hiilidioksidia osana prosessia. Hiilidioksidi on vihreiden kasvien elämän kannalta välttämättömyys, kuten auringosta saatava energiakin.

Kasvien välillä on eroja, huomattaviakin. Variaatioita lajien sisällä esiintyy laajasti, esimerkiksi maaperästä, sääolosuhteista ja muutenkin ympäröivästä ympäristöstä johtuen. Kansan kielellä tämä siis tarkoittaa sitä, ettei kasvi ole kone. Kasvi sopeutuu omaan ympäristöönsä, eikä yhteyttäminen ole mitenkään absoluuttisen vakaa prosessi.

Aikaisemmin on arveltu lisääntyvän hiilidioksidin kiihdyttävän kollektiivisesti kasvillisuuden mahdollisuutta hyödyntää hiilidioksidia yhteyttämisessä. Samalla on kuitenkin tunnistettu mahdollisuus sille, ettei hiilidioksidin saanti yksiselitteisesti lisää kasvillisuuden menestystä, sillä kasvillisuus tarvitsee myös sopivan maaperän yhteyttämisprosessille. (Siipola, 2008.)

Lisääntyneen hiilidioksidin vaikutusta on tutkittu niin viljelykasveille kuin luonnonkasveillekin. Luonnonkasveissa esiintyy huomattavasti enemmän variaatiota etenkin kasvun ja lisääntymisen osalta, joka vaikuttaa vähintääkin välillisesti mahdollisuuteen hyödyntää lisääntynyt määrää hiilidioksidia. Suurimmalle osalle kasveista kaksinkertaistettu hiilidioksidin määrä on kasvattanut biomassaa keskimäärin noin kolmanneksella, sekä samalla on huomattu että kasvin mahdollisuudella sitoa maaperästä typpeä vaikuttaa prosessiin. (Salonen, 2006.)

Suomessa viljelykasvien kenttäkokeissa on huomattu sama periaate, jossa lisääntynyt hiilidioksidi vaikuttaa kasvuun odotettua vähemmän ja on tehty sama päätelmä maaperän typpipitoisuuden vaikutuksesta yhteyttämiseen ja kasvuun. "Ilmeisesti luonnon olosuhteissa maan typpipitoisuus ei ole riittävä, jotta kasvit voisivat hyötyä hiilidioksidilisäyksestä." (Ojanperä, 2004.)

Päätelmä: Lisääntynyt hiilidioksidi ei itsessään lisää kasvillisuuden menestymistä, sillä yhteyttämisprosessi on useamman tekijän summa.

Lähteet:
Salonen, Veikko. 2006. Kasviekologia. Wsoy.
Ojanperä, Katinka. 2004. Ilmakehämuuttuu ja kasvillisuus sen mukana. Luke.
Siipola, Sari. 2008. Ilmastonmuutos ja lisääntynyt UV-säteily - mitkä ovat yhteisvaikutukset kasvillisuuteen? Luke.